Shopping Cart
KUNDESERVICE

Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Lovene er tilgjengelig på https://lovdata.no.

Partene

Selger er Portland AS, Skårersletta 80, 1473 Lørenskog, ORG NR 914 252 113, og betegnes i det følgende som Portland.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

1. Avtalen

1.1 Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

1.2 Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

1.3 For å kunne foreta et kjøp på Skomax.no eller våre tilknyttede nettsteder må du være fylt 18 år og besitte myndighet til å inngå skriftlige, juridisk bindende avtaler og du må akseptere Vilkårene. Ved å godkjenne vilkårene forplikter du deg til å følge disse i sin helhet samt godkjenner at du har lest igjennom informasjon om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysninger, informasjonskapsler og Personvernpolicy som gjelder for Skomax. Les mer om vår personvernpolicy her.

1.4 Det er kjøpers ansvar å oppgi korrekte opplysninger når han/hun skal gjennomføre kjøp eller opprette konto. Kjøper er ansvarlig for at sikkerheten omkring konto er ivaretatt ved å opprette passord som er sikre og forsikre at ikke uvedkommende får tilgang til dette. Økonomisk tap eller annen ulempe som følge av misbruk av kjøpers konto kan ikke legges på Skomax, så fremt det ikke skyldes feil eller forhold direkte tilknyttet Skomax. Ved mistanke om misbruk forbeholder Skomax seg retten til å stenge eller endre konto og i verste fall kreve økonomisk oppreisning.

1.5 Alt innhold på Skomax.no inkludert bilder, tekst, logoer, firmanavn, grafikk, profiler, produktbeskrivelser og produktnavn kan ikke anvendes, kopieres eller gjengis uten skriftlig samtykke fra Skomax.

2. Pris

Alle priser er oppgitt i Norske Kroner. Den oppgitte prisen for varen og tjenester oppgis på nettstedet er den totale prisen kjøper skal betale for varen. Kostnad for frakt og betalingsavgifter oppgis separat. Skomax tar betalt når bestilling gjennomføres på nettsiden. Ved faktura eller avbetaling vil kjøper bli kredittsjekket av Skomax eller en av våre samarbeidspartnere dette vil kjøper opplyses om.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Skomax og Skomax har bekreftet bestilling ved å sende en ordrebekreftelse og Kjøper har mottatt ordrebekreftelsen fra Skomax. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Skomax i bestillingsløsningen i nettbutikken. Slike feil kan være lagerstatus på en vare (at varen er utsolgt eller ikke finnes på lager), feil i beskrivelse av et produkt eller dets tekniske spesifikasjon, feil i pris eller lignende. Skomax påberoper seg retten til rette og korrigere feil til enhver tid. Dersom du har bestilt en vare med feil pris, vil Skomax vente med å sende varen til deg før du har godkjent oppdatert og riktig pris. Bilder på Skomax.no er ment som illustrasjoner og ikke en 100% gjengivelse av produktet.

4. Betalingen

Skomax kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Skomax til kjøperen. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Ved betaling med faktura kan Skomax eller Skomax’s samarbeidspartner foreta en kredittsjekk – dette vil du da blir opplyst om.  Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Skomax levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Skomax sender ikke varer med postoppkrav.

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 5.

7. Angrerett

7.1 Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

7.2 Kjøperen må gi Skomax melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

7.3 Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Skomax uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

7.4 Skomax er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Skomax fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Skomax har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Pengene betales tilbake med samme betalingsmetode som kjøper brukte til å betale for varen.

8. Garanti

Garanti som gis av Skomax eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Skomax. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Skomax, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Skomax skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Skomax skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til Portland AS innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.
Last ned pdf (Forbrukerrådet)

sko